business angels zijn ontevreden over het niveau van Nederlandse ondernemers(plannen)

‘Business angel’ teleurgesteld

30 maart 2011, 8:25 uur | FD.nl

Vermogende particulieren die geld ter beschikking stellen aan snelgroeiende mkb-bedrijven, ook wel bekend als ‘business angels’, zijn ontevreden over het niveau van Nederlandse ondernemers.

Vooral de kwaliteit van de entrepreneurs zelf en van hun bedrijfsplannen vormt een struikelblok bij het zoeken naar geschikte beleggingen. Negen van de tien plannen die ondernemers aandragen, wijzen zij direct af.

Onwil

Komt het wel tot een onderhandeling, dan blijkt de onwil van ondernemers om een deel van de zeggenschap op te geven de grootste belemmering.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van koepelorganisatie Business Angels Netwerken Nederland. Aan het onderzoek deden 110 investeerders mee, samen goed voor ruim 570 participaties in bedrijven. Het is voor het eerst dat dit type actieve beleggers zich gezamenlijk uitlaat over de belemmeringen op hun werkterrein, dat ze aanduiden als ‘informeel kapitaal’.

Spelregels

‘Kennelijk zijn ondernemers niet op de hoogte van de spelregels van informeel kapitaal’, zegt Harry Helwegen, voorzitter van de Business Angels. ‘ Zij zien informeel kapitaal als een lening, terwijl er bij een durfinvestering per definitie aandelen worden gekocht.’

Hoe vaak ondernemers een investering mislopen omdat ze onkundig zouden zijn, kan Helwegen niet te zeggen. ‘Maar investeerders zouden dit punt niet als het belangrijkste struikelblok aanstippen als er niet met flinke regelmaat een deal op sneuvelt.’

Komt het tot een participatie, dan gaat het bij meer dan de helft om minder dan € 100.000. Nog geen 10% komt uit boven € 0,5 mln.

Geen reacties | Reageer

MKB financiering steeds lastiger

Het is steeds moeilijker voor het midden- en kleinbedrijf om financiering van de bank te krijgen.’De zomervakantie kan de nekslag zijn voor veel bedrijven’

Dit zegt Anneke Wieling van Protiviti, die binnen dit adviesbedrijf verantwoordelijk is voor financieel management en herstructurering in een gesprek met het Financieel Dagblad.

Protiviti is de Nederlandse dochter van het gelijknamige internationale adviesbureau (2700 werknemers) dat ontstaan is uit de resten van het ten onder gegane accountantsconcern Arthur Andersen in 2002.

Werknemers niet deskundig
Volgens Wieling zijn de financiële afdelingen van deze bedrijven met maximaal honderd werknemers niet toegerust of deskundig genoeg om de informatie te verschaffen die de steeds strengere banken eisen.
‘De financiële functie bij de kleinere Nederlandse ondernemingen blijft vaak beperkt tot een afdeling boekhouding die keurig de historische informatie over de betalingen en de facturen geeft. Zij maken echter geen toekomstscenario’s, kasstroomprognoses of liquiditeitsanalyses. En dat soort gegevens is nu juist wat bankiers willen’, zegt Wieling. Nu het slechter gaat met de economie worden bankconvenanten (afspraken met banken over financiële ratio’s, red.) gebroken en krijgt het bedrijf opeens te maken met het hoofdkantoor of de afdeling bijzonder beheer en niet langer de vertrouwde lokale bankier.’

Kredietkwaliteit verslechterd
Bovendien is het moeilijk om financiering te krijgen met debiteuren als onderpand, omdat de kredietkwaliteit van de debiteuren is verslechterd en gespecialiseerde bedrijven (factureringmaatschappijen) veel kieskeuriger zijn met dit soort krediet.

In 2009 is een op de vier mkb-bedrijven naar de bank gestapt om financiering te krijgen, waarbij het in de meeste gevallen ging om herfinanciering van bestaande schulden of herstructurering van de balans. ‘Van die bedrijven die financiering zochten, heeft 31% geen financiering gekregen dat is zorgelijk. In 2008 was dat nog maar 12%. In internationaal verband scoort Nederland met zijn bedrijven daardoor niet het allerbeste.’

Spanningen in kas
De problemen met de liquiditeiten worden het sterkst gevoeld in de zomerperiode. Door de uitbetaling van de salarissen in mei, de betalingen aan de fiscus daarover in juni en de vakantieperiode met onderhoudswerkzaamheden in het bedrijf zijn de uitgaven hoog en de inkomsten laag. Dat geeft spanningen in de kas, omdat er onvoldoende op is geanticipeerd.

‘De zomervakantie kan daarom de nekslag zijn voor veel bedrijven, zegt Nicole Annink van het in financiering van werkkapitaal gespecialiseerde IFN Finance (160 medewerkers en dochter van Deutsche Bank).
Bron Het Financieele Dagblad 19-7-2010

commentaar BizzFinancieringen: Banken zijn o.a. door verhoogde solvabiliteit ratios vanuit Basel 2 kritischer geworden. Zowel bij verstrekking van nieuw krediet, als bij lopende kredieten. Ondernemers moeten meer dan ooit hun financiële zaakjes op orde hebben. Achteruit kijken mbt de cijfers voldoet niet (meer).  Een pro actieve accountant / adviseur die de ondernemer bijstaat in het maandelijks bijsturen obv een goed Management Informatie Systeem en liquiditeitsprognoses maakt en ondernemingsbeslissingen doorrekent, is van grote toegevoegde waarde.

Geen reacties | Reageer

sneller krediet via intermediair

Bemiddelaars krijgen sneller financiering voor elkaar

AMSTERDAM – Bedrijven krijgen bij de bank sneller een krediet losgepeuterd als zij die aanvraag via een onafhankelijk adviesorganisatie laten lopen. Volgens gegevens van kredietbemiddelaar Credion blijkt dat 70% van de bedrijven die eerder op eigen houtje een bancaire financiering had aangevraagd en nul op het rekest had gekregen, na tussenkomst van een intermediair toch nog een krediet had weten te bemachtigen.
Volgens directeur Carlo van der Weg van Credion is het verkrijgen van een financiering in de afgelopen zes tot negen maanden voor bedrijven zo ingewikkeld en ondoorzichtig geworden dat ze zonder tussenpersoon vaak niet of onvoldoende aan krediet kunnen komen.

„Ondernemingen hebben vaak een vaste huisbankier, waar zij al sinds jaar en dag zaken mee doen. Deze hebben de regels aangescherpt als gevolg van de crisis en zijn kritischer geworden met het verlenen van krediet. Vervolgens blijken bedrijven zich slecht voor te bereiden als zij een nieuwe kredietaanvraag indienen en dat er strengere eisen worden gesteld. Daarnaast beperken de bedrijven zich juist tot de banken die zij kennen en slaan zij gespecialiseerde banken over, simpelweg omdat ze die niet weten te vinden”, stelt Van der Weg.
Volgens de Credion-topman is de relatie tussen bedrijven en banken als gevolg van de kredietcrisis ernstig verstoord waardoor ze aan een zogenoemd ‘financieringstrauma’ leiden. „We zien vaak dat ondernemers emotioneel kunnen reageren als het erop lijkt dat de bank geen krediet wil verlenen. Dat is vanuit het perspectief van de ondernemer te verklaren. Het gevolg kan wel zijn dat zijn dossier besmet raakt en dat maakt het lastig om nog een professionele relatie met elkaar te onderhouden.”

Kredietbemiddelaar Credion signaleert dat er duidelijk een snelgroeiend aantal ondernemers gebruik maakt van een adviesorganisatie als bemiddelaar bij het verkrijgen van een krediet. Van der Weg ziet dit jaar een stijging van maar liefst 22% van het aantal aanvragen vanuit het MKB en verwacht dat dit percentage in de toekomst alleen maar verder zal stijgen.

„Het voordeel van onafhankelijke bemiddelaars is dat zij marktkennis in huis hebben, weten hoe banken kijken naar een kredietaanvraag, alles al voor kunnen kauwen voor de banken, en vervolgens ook een bepaalde onderhandelingspositie hebben vanwege hun expertise. Dat geeft ze een betere uitgangspositie en waardoor ze ook gemakkelijker een financiering rondkrijgen.”

Banken werken met zogeheten risicokwalificaties. Onafhankelijke tussenpersonen, zoals Credion en MKB-Nederland, helpen ondernemers bij het bepalen van hun risicokwalificatie. Vervolgens bemiddelen ze bij de kredietaanvraag. Zo werken ze met algemene en alternatieve banken, zoals factoringmaatschappijen en vastgoedbanken. Daarnaast hebben ze contacten met informele investeerders en verschaffers van risicokapitaal.
„En een niet onbelangrijk punt is dat een bemiddelaar zijn klanten ook kan wijzen op het bestaan van de extra stimulansregelingen, zoals de garantiekredieten die een halfjaar geleden in het leven zijn geroepen door de rijksoverheid.”

Gisteren werd overigens de eerste Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) gelanceerd. GO biedt banken een 50% staatsgarantie op kredietverstrekkingen.
Deze lening was verstrekt door ABN Amro aan De Beelengroep uit Harderwijk. Het bedrijf, dat zich richt op onder andere sloopwerk en asbestverwijdering, benut het krediet voor het openen van een nieuwe vestiging in Vlaardingen.

Volgens minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken is de maatregel nog te onbekend bij veel bedrijven. „Niet iedereen is ermee bekend. Het zou zonde zijn als de mogelijkheid bestaat en niet benut wordt.” EZ staat garant voor de helft van het krediet.

Bron: Telegraaf 13-08-2009

Geen reacties | Reageer

Vakantiegeld bottleneck?

Vakantiegeld zware dobber voor bedrijven

Tubantia dinsdag 19 mei 2009 | 03:17 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 19 mei 2009 | 12:13

RIJSSEN – De één wacht er met smart op, de ander krijgt buikpijn bij de gedachte het te moeten uitbetalen: vakantiegeld. De crisis zorgt ervoor dat het extraatje dit jaar niet onopgemerkt voorbij gaat. Voor de vele bedrijven die het moeilijk hebben is eind mei de extra uitbetaling zwaar.

“De meeste bedrijven in het midden- en kleinbedrijf leggen niet maandelijks geld opzij voor het vakantiegeld”, zegt Eric Swabedissen van de Rijssense INNGroep dat voor bedrijven en werknemers informatie over loon, sociale lasten en andere arbeidsvoorwaarden bundelt. Volgens hem gaan de meeste kleinere bedrijven er van uit dat de extra financiële ruimte er is als het vakantiegeld moet worden uitbetaald.

commentaar BizzFinancieringen: Geen teken van luxe. Een order die niet doorgaat, of een klant die failliet gaat en de boel valt om! De voorbode van meer ontslagen?

Geen reacties | Reageer