Archive for the ‘nieuwe financiering’ tag

Bedrijven onvoorbereid op maatregelen financiers   no comments

Posted at 8:54 am in Overig

Ruim een kwart van de ondernemers denkt de komende zes maanden problemen te krijgen met het verkrijgen van een nieuwe financiering. Daarnaast verwacht een derde in de nabije toekomst tegen de grenzen van de afspraken met financiers aan te lopen. Opvallend is dat 34 procent van deze groep niet denkt dat de financiers maatregelen zullen treffen. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte dat gehouden is onder het Nederlandse bedrijfsleven.
Bedrijven hebben in deze tijd te maken met aangescherpte voorwaarden voor het verkrijgen van een financiering. Oscar Snijders, partner bij Deloitte: “Ondernemingen moeten zich beter voorbereiden om een lening te verkrijgen. Ze moeten aantonen dat ze aan de financieringsvoorwaarden kunnen voldoen, ook als de crisis harder toeslaat dan verwacht. Scenarioplanning is nu essentieel. Dat klinkt logisch, maar vergeet niet dat een dergelijke voorbereiding van ondernemingen de afgelopen jaren niet nodig was. De banken zitten niet zo zeer op slot, maar geld komt nu wel alleen los als het vertrouwen in de ondernemingen groot is.”

Van de ondernemingen die verwachten tegen de grenzen van hun financieringscondities te lopen, denkt 34 procent dat de financiers geen maatregelen zullen nemen. Meer dan een derde verwacht dat herevaluatie van de strategie gevraagd zal worden. De rest van de ondernemingen verwacht een verhoging van de risicopremie (28 procent) of het intrekken van de financiering (11 procent).

“Het is zorgwekkend dat een groot aantal bedrijven denkt dat de maatregelingen van de bank wel mee zullen vallen als er niet aan de financieringsvoorwaarden wordt voldaan. Bedrijven moeten anticiperen op mogelijke acties van financiers, om zo onaangename verrassingen te voorkomen”, aldus Snijders. Verder is het opvallend dat bij bijna een kwart van de bedrijven de afgelopen zes maanden de positie van het werkkapitaal is verslechterd. Hoewel een overgrote meerderheid van deze bedrijven wel maatregelen heeft genomen, is 36 procent echter nog niet in actie gekomen. Hiervan is 15 procent dit bovendien ook niet van plan. Bedrijven die wel maatregelen nemen, kijken met name naar het innen van lang uitstaande debiteuren (55 procent), verminderen van voorraden (51 procent) en het verkorten van betalingstermijnen van debiteuren (41 procent).
“De focus van ondernemingen ligt hier duidelijk op het gebied van korte termijnmaatregelen. Een procesmatige aanpak met effect op de lange termijn ontbreekt meestal. Er wordt bijvoorbeeld te beperkt gekeken of de supply chain efficiënter ingericht kan worden. Ook heeft maar 10 procent van de bedrijven aandacht voor het effectiever omgaan met belastingen. Bedrijven laten hier kansen liggen”, zegt Erik Nanninga, partner bij Deloitte.
Bron 04 februari 2009- Deloitte accountants

BizzFinancieringen:  Een oud bericht, maar oh zo actueel. Gaten vullen met nieuwe leningen is niet de oplossing. Ook het optimaliseren van het werkkapitaal is een noodzakelijke stap. Evenals het doorlichten en optimaliseren van de gehele bedrijfsvoering.  Zo worden problemen bij de bron aangepast en de kans op toekomstige tekorten verkleind.

Written by Marc van Groen on april 25th, 2012

Tagged with ,

sneller krediet via intermediair   no comments

Posted at 10:55 am in Overig

Bemiddelaars krijgen sneller financiering voor elkaar

AMSTERDAM – Bedrijven krijgen bij de bank sneller een krediet losgepeuterd als zij die aanvraag via een onafhankelijk adviesorganisatie laten lopen. Volgens gegevens van kredietbemiddelaar Credion blijkt dat 70% van de bedrijven die eerder op eigen houtje een bancaire financiering had aangevraagd en nul op het rekest had gekregen, na tussenkomst van een intermediair toch nog een krediet had weten te bemachtigen.
Volgens directeur Carlo van der Weg van Credion is het verkrijgen van een financiering in de afgelopen zes tot negen maanden voor bedrijven zo ingewikkeld en ondoorzichtig geworden dat ze zonder tussenpersoon vaak niet of onvoldoende aan krediet kunnen komen.

„Ondernemingen hebben vaak een vaste huisbankier, waar zij al sinds jaar en dag zaken mee doen. Deze hebben de regels aangescherpt als gevolg van de crisis en zijn kritischer geworden met het verlenen van krediet. Vervolgens blijken bedrijven zich slecht voor te bereiden als zij een nieuwe kredietaanvraag indienen en dat er strengere eisen worden gesteld. Daarnaast beperken de bedrijven zich juist tot de banken die zij kennen en slaan zij gespecialiseerde banken over, simpelweg omdat ze die niet weten te vinden”, stelt Van der Weg.
Volgens de Credion-topman is de relatie tussen bedrijven en banken als gevolg van de kredietcrisis ernstig verstoord waardoor ze aan een zogenoemd ‘financieringstrauma’ leiden. „We zien vaak dat ondernemers emotioneel kunnen reageren als het erop lijkt dat de bank geen krediet wil verlenen. Dat is vanuit het perspectief van de ondernemer te verklaren. Het gevolg kan wel zijn dat zijn dossier besmet raakt en dat maakt het lastig om nog een professionele relatie met elkaar te onderhouden.”

Kredietbemiddelaar Credion signaleert dat er duidelijk een snelgroeiend aantal ondernemers gebruik maakt van een adviesorganisatie als bemiddelaar bij het verkrijgen van een krediet. Van der Weg ziet dit jaar een stijging van maar liefst 22% van het aantal aanvragen vanuit het MKB en verwacht dat dit percentage in de toekomst alleen maar verder zal stijgen.

„Het voordeel van onafhankelijke bemiddelaars is dat zij marktkennis in huis hebben, weten hoe banken kijken naar een kredietaanvraag, alles al voor kunnen kauwen voor de banken, en vervolgens ook een bepaalde onderhandelingspositie hebben vanwege hun expertise. Dat geeft ze een betere uitgangspositie en waardoor ze ook gemakkelijker een financiering rondkrijgen.”

Banken werken met zogeheten risicokwalificaties. Onafhankelijke tussenpersonen, zoals Credion en MKB-Nederland, helpen ondernemers bij het bepalen van hun risicokwalificatie. Vervolgens bemiddelen ze bij de kredietaanvraag. Zo werken ze met algemene en alternatieve banken, zoals factoringmaatschappijen en vastgoedbanken. Daarnaast hebben ze contacten met informele investeerders en verschaffers van risicokapitaal.
„En een niet onbelangrijk punt is dat een bemiddelaar zijn klanten ook kan wijzen op het bestaan van de extra stimulansregelingen, zoals de garantiekredieten die een halfjaar geleden in het leven zijn geroepen door de rijksoverheid.”

Gisteren werd overigens de eerste Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) gelanceerd. GO biedt banken een 50% staatsgarantie op kredietverstrekkingen.
Deze lening was verstrekt door ABN Amro aan De Beelengroep uit Harderwijk. Het bedrijf, dat zich richt op onder andere sloopwerk en asbestverwijdering, benut het krediet voor het openen van een nieuwe vestiging in Vlaardingen.

Volgens minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken is de maatregel nog te onbekend bij veel bedrijven. „Niet iedereen is ermee bekend. Het zou zonde zijn als de mogelijkheid bestaat en niet benut wordt.” EZ staat garant voor de helft van het krediet.

Bron: Telegraaf 13-08-2009

Written by Marc van Groen on augustus 19th, 2009

Tagged with , , ,