Archive for the ‘mkb’ tag

Out of the box financieringsoplossingen zijn nodig   no comments

Posted at 4:33 pm in Overig

Structurele geldproblemen voor starters.

Marc van Groen: Het FD bericht over structurele funding problemen bij het klein MKB. ‘Normale ‘ oplossingen werken niet meer. Creativiteit is geboden. Met out-of-the-box denken, kan er echter vaak nog veel!

Er is sprake van ‘structurele fricties’ in de financiering van het mkb, vooral het kleinere, op Nederland gerichte bedrijfsleven en jonge, snelgroeiende bedrijven.

Dat stelt een expertgroep onder leiding van voormalig ABN Amro-bankier Tom de Swaan. De commissie deed in opdracht van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie onderzoek naar de beschikbaarheid van krediet voor het mkb.

De expertgroep stelt in haar aanbevelingen daarom voor om alternatieve financieringsbronnen serieus te onderzoeken, zoals het opzetten van een informele beurs voor mkb-bedrijven als voorportaal van een beursnotering. Een andere optie is de markt voor onderhandse leningen opnieuw tot leven te wekken.

Risico-opslag toegenomen

Sinds de kredietcrisis zijn er veel klachten over de kredietbereidheid van banken. Vooral snelle groeiers vrezen bij economisch herstel geremd te worden in hun ontwikkeling.

Banken op hun beurt stellen dat er minder vraag is naar krediet vanuit het kleinere bedrijfsleven. Bovendien is de risico-opslag toegenomen sinds de verzwaarde kapitaaleisen van de toezichthouders. Het op de Nederlandse markt gerichte kleinbedrijf is verder ook minder aantrekkelijk voor een bank dan het op export gerichte bedrijfsleven.

Diversificatie financieringsbronnen van groot belang

Voor veel mkb-bedrijven is bancair krediet de enige financieringsbron naast het verkrijgen van leverancierskrediet. Dit belemmert de keuzemogelijkheid en kan betekenen dat ondernemersinitiatieven voortijdig afsterven. Zeker nu banken zijn gebonden aan strengere regels voor kredietverstrekking.

De expertgroep noemt diversificatie van financieringsbronnen daarom van groot belang voor het startende, snelgroeiende kleine bedrijfsleven. De commissie spoort de overheid aan om bestaande stimuleringsregelingen voor deze bedrijven voorlopig te handhaven.

Financieringsmonitor 2011

De Swaan en zijn collega’s wijzen ook op niet-bancaire financieringsbronnen, zoals private equity, informele investeerders en vermogende particulieren of families. De laatste groep geldt als een belangrijke kapitaalverschaffer met een lange investeringshorizon. In Nederland waren deze ‘family offices’ in 2009 goed voor 3,7% van het aangetrokken kapitaal ofwel € 23,5 mln.

De bevindingen van De Swaan zijn deels gebaseerd op de Financieringsmonitor 2011 van onderzoeksinstituut EIM. Uit dat onderzoek blijkt dat 57% van het kleinbedrijf daadwerkelijk financiering verwerft. In het middenbedrijf is dit 70%, in het grootbedrijf 80%.

Kritiek op hoogte afsluitprovisie

Kleine bedrijven krijgen echter vaker slechts een deel van de gevraagde financiering. Vooral jonge bedrijven en sectoren als bouw, horeca en handel zitten in de hoek waar de klappen vallen. Volgens het EIM boekt een sector als de industrie duidelijk meer succes.

Carnegie Consult deed onderzoek naar de borgstellingsregeling voor het mkb (BMKB). Een conclusie is dat veel bedrijven kritiek hebben op de hoogte van de afsluitprovisie. Zonder maatregelen dreigt de regeling dit najaar uitgeput te raken. Minister Verhagen doet daarom een beroep op het Europees Investeringsfonds. Hij verwacht het budget met enkele honderden miljoenen euro’s te verhogen. Via de borgstellingsregeling staat de overheid garant voor een deel van de lening die ondernemers bij de bank afsluiten. In 2011 is hiervoor € 765 mln beschikbaar.

bron:Bert Koopman, FD, dinsdag 21 juni 2011

Written by Marc van Groen on juni 23rd, 2011

Tagged with , , ,

MKB financiering steeds lastiger   no comments

Posted at 1:51 pm in Overig

Het is steeds moeilijker voor het midden- en kleinbedrijf om financiering van de bank te krijgen.’De zomervakantie kan de nekslag zijn voor veel bedrijven’

Dit zegt Anneke Wieling van Protiviti, die binnen dit adviesbedrijf verantwoordelijk is voor financieel management en herstructurering in een gesprek met het Financieel Dagblad.

Protiviti is de Nederlandse dochter van het gelijknamige internationale adviesbureau (2700 werknemers) dat ontstaan is uit de resten van het ten onder gegane accountantsconcern Arthur Andersen in 2002.

Werknemers niet deskundig
Volgens Wieling zijn de financiële afdelingen van deze bedrijven met maximaal honderd werknemers niet toegerust of deskundig genoeg om de informatie te verschaffen die de steeds strengere banken eisen.
‘De financiële functie bij de kleinere Nederlandse ondernemingen blijft vaak beperkt tot een afdeling boekhouding die keurig de historische informatie over de betalingen en de facturen geeft. Zij maken echter geen toekomstscenario’s, kasstroomprognoses of liquiditeitsanalyses. En dat soort gegevens is nu juist wat bankiers willen’, zegt Wieling. Nu het slechter gaat met de economie worden bankconvenanten (afspraken met banken over financiële ratio’s, red.) gebroken en krijgt het bedrijf opeens te maken met het hoofdkantoor of de afdeling bijzonder beheer en niet langer de vertrouwde lokale bankier.’

Kredietkwaliteit verslechterd
Bovendien is het moeilijk om financiering te krijgen met debiteuren als onderpand, omdat de kredietkwaliteit van de debiteuren is verslechterd en gespecialiseerde bedrijven (factureringmaatschappijen) veel kieskeuriger zijn met dit soort krediet.

In 2009 is een op de vier mkb-bedrijven naar de bank gestapt om financiering te krijgen, waarbij het in de meeste gevallen ging om herfinanciering van bestaande schulden of herstructurering van de balans. ‘Van die bedrijven die financiering zochten, heeft 31% geen financiering gekregen dat is zorgelijk. In 2008 was dat nog maar 12%. In internationaal verband scoort Nederland met zijn bedrijven daardoor niet het allerbeste.’

Spanningen in kas
De problemen met de liquiditeiten worden het sterkst gevoeld in de zomerperiode. Door de uitbetaling van de salarissen in mei, de betalingen aan de fiscus daarover in juni en de vakantieperiode met onderhoudswerkzaamheden in het bedrijf zijn de uitgaven hoog en de inkomsten laag. Dat geeft spanningen in de kas, omdat er onvoldoende op is geanticipeerd.

‘De zomervakantie kan daarom de nekslag zijn voor veel bedrijven, zegt Nicole Annink van het in financiering van werkkapitaal gespecialiseerde IFN Finance (160 medewerkers en dochter van Deutsche Bank).
Bron Het Financieele Dagblad 19-7-2010

commentaar BizzFinancieringen: Banken zijn o.a. door verhoogde solvabiliteit ratios vanuit Basel 2 kritischer geworden. Zowel bij verstrekking van nieuw krediet, als bij lopende kredieten. Ondernemers moeten meer dan ooit hun financiële zaakjes op orde hebben. Achteruit kijken mbt de cijfers voldoet niet (meer).  Een pro actieve accountant / adviseur die de ondernemer bijstaat in het maandelijks bijsturen obv een goed Management Informatie Systeem en liquiditeitsprognoses maakt en ondernemingsbeslissingen doorrekent, is van grote toegevoegde waarde.

Written by Marc van Groen on juli 21st, 2010

Tagged with , , , ,