Archive for the ‘financieren’ tag

sneller krediet via intermediair   no comments

Posted at 10:55 am in Overig

Bemiddelaars krijgen sneller financiering voor elkaar

AMSTERDAM – Bedrijven krijgen bij de bank sneller een krediet losgepeuterd als zij die aanvraag via een onafhankelijk adviesorganisatie laten lopen. Volgens gegevens van kredietbemiddelaar Credion blijkt dat 70% van de bedrijven die eerder op eigen houtje een bancaire financiering had aangevraagd en nul op het rekest had gekregen, na tussenkomst van een intermediair toch nog een krediet had weten te bemachtigen.
Volgens directeur Carlo van der Weg van Credion is het verkrijgen van een financiering in de afgelopen zes tot negen maanden voor bedrijven zo ingewikkeld en ondoorzichtig geworden dat ze zonder tussenpersoon vaak niet of onvoldoende aan krediet kunnen komen.

„Ondernemingen hebben vaak een vaste huisbankier, waar zij al sinds jaar en dag zaken mee doen. Deze hebben de regels aangescherpt als gevolg van de crisis en zijn kritischer geworden met het verlenen van krediet. Vervolgens blijken bedrijven zich slecht voor te bereiden als zij een nieuwe kredietaanvraag indienen en dat er strengere eisen worden gesteld. Daarnaast beperken de bedrijven zich juist tot de banken die zij kennen en slaan zij gespecialiseerde banken over, simpelweg omdat ze die niet weten te vinden”, stelt Van der Weg.
Volgens de Credion-topman is de relatie tussen bedrijven en banken als gevolg van de kredietcrisis ernstig verstoord waardoor ze aan een zogenoemd ‘financieringstrauma’ leiden. „We zien vaak dat ondernemers emotioneel kunnen reageren als het erop lijkt dat de bank geen krediet wil verlenen. Dat is vanuit het perspectief van de ondernemer te verklaren. Het gevolg kan wel zijn dat zijn dossier besmet raakt en dat maakt het lastig om nog een professionele relatie met elkaar te onderhouden.”

Kredietbemiddelaar Credion signaleert dat er duidelijk een snelgroeiend aantal ondernemers gebruik maakt van een adviesorganisatie als bemiddelaar bij het verkrijgen van een krediet. Van der Weg ziet dit jaar een stijging van maar liefst 22% van het aantal aanvragen vanuit het MKB en verwacht dat dit percentage in de toekomst alleen maar verder zal stijgen.

„Het voordeel van onafhankelijke bemiddelaars is dat zij marktkennis in huis hebben, weten hoe banken kijken naar een kredietaanvraag, alles al voor kunnen kauwen voor de banken, en vervolgens ook een bepaalde onderhandelingspositie hebben vanwege hun expertise. Dat geeft ze een betere uitgangspositie en waardoor ze ook gemakkelijker een financiering rondkrijgen.”

Banken werken met zogeheten risicokwalificaties. Onafhankelijke tussenpersonen, zoals Credion en MKB-Nederland, helpen ondernemers bij het bepalen van hun risicokwalificatie. Vervolgens bemiddelen ze bij de kredietaanvraag. Zo werken ze met algemene en alternatieve banken, zoals factoringmaatschappijen en vastgoedbanken. Daarnaast hebben ze contacten met informele investeerders en verschaffers van risicokapitaal.
„En een niet onbelangrijk punt is dat een bemiddelaar zijn klanten ook kan wijzen op het bestaan van de extra stimulansregelingen, zoals de garantiekredieten die een halfjaar geleden in het leven zijn geroepen door de rijksoverheid.”

Gisteren werd overigens de eerste Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) gelanceerd. GO biedt banken een 50% staatsgarantie op kredietverstrekkingen.
Deze lening was verstrekt door ABN Amro aan De Beelengroep uit Harderwijk. Het bedrijf, dat zich richt op onder andere sloopwerk en asbestverwijdering, benut het krediet voor het openen van een nieuwe vestiging in Vlaardingen.

Volgens minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken is de maatregel nog te onbekend bij veel bedrijven. „Niet iedereen is ermee bekend. Het zou zonde zijn als de mogelijkheid bestaat en niet benut wordt.” EZ staat garant voor de helft van het krediet.

Bron: Telegraaf 13-08-2009

Written by Marc van Groen on augustus 19th, 2009

Tagged with , , ,

Siemens als bank   no comments

Posted at 9:53 am in Overig

19 mei 2009, 7:19 uur | FD.nl

Siemens verleent nadrukkelijk meer kredieten

Toeleveranciers en klanten van technologiebedrijf Siemens Nederland vragen sinds ruim een jaar in toenemende mate om financiering van kapitaalgoederen én om kredieten.

‘Op dit moment is de vraag nadrukkelijk groter dan een jaar geleden. Nadrukkelijk groter’, zegt bestuursvoorzitter Martin van Pernis.

Volgens de topman van Siemens Nederland (omzet 2008: euro 1,7 mrd) moet daaruit worden afgeleid dat een flink aantal bedrijven heel moeilijk aan leningen komt. Als gevolg van de economische crisis zijn banken volgens hem uiterst terughoudend geworden met het verlenen van kredietfaciliteiten voor bedrijven.

‘Bos en Wellink (respectievelijk minister van Financiën en directeur van de Nederlandsche Bank, red.) kunnen wel roepen dat de kredietverlening in Nederland op hetzelfde niveau is gebleven, maar daar geloof ik niets van. Je moet er ook van uitgaan dat als de economie terugvalt, de behoefte aan kredieten toeneemt. Als die op hetzelfde niveau blijft, is dat naar mijn idee een verkeerd teken.’

Siemens lease

Siemens heeft een eigen financieringsmaatschappij (Siemens Lease) die ook in Nederland actief is. Bovendien heeft het technologiebedrijf een solide financiële positie, zodat het ook klanten en toeleveranciers kan bijstaan.

Wel moet er altijd een duidelijke relatie met Siemens zijn. Van Pernis: ‘We willen geen concurrent van de banken worden. Maar we merken dat banken in de kredietverlening een steekje laten vallen. Ik begrijp het ook wel dat ze dat doen. Ze willen hun balans oppoetsen, maar voor de economie is het niet goed.’

BizzFinancieringen: Waarom ervaren ondernemers het toch anders dan de politiek? Zouden Bos en Wellink echt niet weten wat er speelt, of hebben ze andere belangen?


Written by Marc van Groen on mei 19th, 2009

Tagged with