Optimaliseren

Werkkapitaal Optimalisatie. Laat uw huidige financiering eens doorlichten

In veel gevallen past de huidige financieringsstructuur van ondernemingen niet meer bij de huidige financiële situatie. Vaak is de financiering in de loop der tijd een allegaartje geworden, waardoor het niet meer optimaal is. U kent dat wel: ‘lekker makkelijk, ik regel dat wel even bij mijn eigen bank’. Of u op deze manier echter het maximale eruit haalt qua kosten, flexibiliteit en risico spreiding, is echter maar de vraag. Door optimalisatie van de lopende financieringen, is er vaak substantiële liquiditeitsruimte te realiseren voor ondernemingen, waardoor u meer ruimte krijgt om te ondernemen.

Wat wij tevens doen is dat wij, op basis van de cijfers zoals de accountant gemaakt heeft, management tools aandragen waarmee u kunt sturen. Op basis van (tussentijdse) cijfers kan er namelijk een gedegen prognose en een blik in de nabije toekomst verkregen worden. Welke maatregelen leiden tot een betere vermogensstructuur? Is die geplande investering ook financieel verantwoord wanneer de omzetgroei niet gehaald wordt? Zo zijn er vele redenen om een prognose uit te rekenen op basis van instelbare aannames. Laat u de omzet doorgroeien? Of uw personeel, en schaalt u de kosten mee?

Bizz Financieringen maakt gebruik van software waarmee dergelijke scenario’s uitstekend doorgerekend kunnen worden. Deze worden bovendien zichtbaar gemaakt in de vorm van een cockpit (zoals in de auto). U ziet direct aan de meters wat het effect is. Als de meter in het groen staat gaat het goed, rood is niet goed. Hoe duidelijk wilt u het hebben?!

Door regelmatig (maandelijks) even bij elkaar te gaan zitten en de resultaten te beoordelen, bent u uitstekend op de hoogte van de werkelijke gang van zaken binnen uw bedrijf. En kunt u bijsturen waar nodig. Dat is toch heel wat anders dan in maart van uw boekhouder van volgend jaar horen hoe u gedraaid heeft een jaar terug!

Eigenlijk beginnen wij dus waar de accountant stopt.