Diensten

BizzFinancieringen levert een aantal diensten.

1. Bepaling van het Financieringsvermogen. Waar liggen de mogelijkheden voor extra financiële ruimte?

2. Klankborden

3. Optimaliseren

Bepaling Financieringsvermogen

Om te zoeken naar (de beste) alternatieve financieringsoplossingen, is het noodzakelijk te weten hoe uw bedrijf in elkaar steekt.

Zo wil een informal investor bijvoorbeeld  weten waar hij zijn geld in stopt en aan wie hij het toevertrouwt. Wie is de ondernemer? Wat is het voor bedrijf? Wat zijn de toekomstverwachtingen? Zit er een upsite aan? Wat zijn de risico’s?

Maar ook bijvoorbeeld  bij het zoeken naar subsidiemogelijkheden is het noodzakelijk te weten hoe het bedrijf in elkaar zit.

En hoe kan je met creatieve oplossingen voor de dag komen, als de gang van zaken binnen uw bedrijf niet bekend is?

En waarom is de banklening eigenlijk geweigerd? Heeft de oorzaak te maken met de (macro) economie en alles wat er speelt? Of zit de oorzaak toch echt binnen het bedrijf zelf? En kunnen die oorzaken aangepakt worden, zodat het volgende keer wel lukt?

Kortom, zonder diagnose geen medicijn. En zonder analyse geen extra financiering.

Klankborden

Doet u alles nog alleen?
Als ondernemer in het MKB moet u alles alleen doen. Vragen over wetswijzigingen, personeelsbeleid, ICT, strategie, enzovoort, u staat er alleen voor.

Heeft u behoefte aan een financiële sparringpartner?  Iemand met wie u goed kunt brainstormen? iemand die u op zijn tijd een spiegel voorhoudt?

Met uw accountmanager van de bank kan dit niet. Banken zijn per definitie voorzichtig en kijken alleen maar welke risico’s er zijn. Maar kijken ze ook, als een echte ondernemer, naar de kansen die er liggen?

Een boekhouder / accountant kijkt vaak ook alleen maar naar cijfers. Hij verzorgt uw boekhouding en produceert de jaarstukken. Heel nuttig en nodig, maar is dat iemand waarmee je gaat brainstormen over uw zaak?

Parttime mede-ondernemer?

Wat zou u vinden van een soort parttime mede-ondernemer? Een ondernemer met een economische achtergrond die kritisch met u meedenkt. Een financieel consultant, die creatief en financieel advies combineert met Bedrijfseconomisch advies. Die fungeert als klankbord. Een flexibele partner als rechterhand, die op afroep verkrijgbaar is. Waarom huurt u mij niet voor een paar uurtjes per maand in?!

Ik werk als het verlengstuk van u als ondernemer. Als uw klankbord, sparringpartner. Ik denk met u mee. Ik ben de schakel tussen u en bv. banken en accountants. Meedenken, klankbord, kritisch kijken, iemand die aan uw kant staat en niet als tegenpartij. Maar ook iemand die de financiering regelt en misschien zelf ook wel wil financieren.

Ik ben zelf ondernemer en kijkt van nature dus naar kansen en mogelijkheden. Door te brainstormen met andere ondernemers ontstaan weer nieuwe ideeën. Vaak is daar echter geld voor nodig. Met mijn expertise kan ik daarna ook nog aangeven wat wel of niet financieel haalbaar is. En kan het regelen.

 

 Optimaliseren

Werkkapitaal Optimalisatie. Laat uw huidige financiering eens doorlichten

In veel gevallen past de huidige financieringsstructuur van ondernemingen niet meer bij de huidige financiële situatie. Vaak is de financiering in de loop der tijd een allegaartje geworden, waardoor het niet meer optimaal is. U kent dat wel: ‘lekker makkelijk, ik regel dat wel even bij mijn eigen bank’. Of u op deze manier echter het maximale eruit haalt qua kosten, flexibiliteit en risico spreiding, is echter maar de vraag. Door optimalisatie van de lopende financieringen, is er vaak substantiële liquiditeitsruimte te realiseren voor ondernemingen, waardoor u meer ruimte krijgt om te ondernemen.

Wat wij tevens doen is dat wij, op basis van de cijfers zoals de accountant gemaakt heeft, management tools aandragen waarmee u kunt sturen. Op basis van (tussentijdse) cijfers kan er namelijk een gedegen prognose en een blik in de nabije toekomst verkregen worden. Welke maatregelen leiden tot een betere vermogensstructuur? Is die geplande investering ook financieel verantwoord wanneer de omzetgroei niet gehaald wordt? Zo zijn er vele redenen om een prognose uit te rekenen op basis van instelbare aannames. Laat u de omzet doorgroeien? Of uw personeel, en schaalt u de kosten mee?

Bizz Financieringen maakt gebruik van software waarmee dergelijke scenario’s uitstekend doorgerekend kunnen worden. Deze worden bovendien zichtbaar gemaakt in de vorm van een cockpit (zoals in de auto). U ziet direct aan de meters wat het effect is. Als de meter in het groen staat gaat het goed, rood is niet goed. Hoe duidelijk wilt u het hebben?!

Door regelmatig (maandelijks) even bij elkaar te gaan zitten en de resultaten te beoordelen, bent u uitstekend op de hoogte van de werkelijke gang van zaken binnen uw bedrijf. En kunt u bijsturen waar nodig. Dat is toch heel wat anders dan in maart van uw boekhouder van volgend jaar horen hoe u gedraaid heeft een jaar terug!

Eigenlijk beginnen wij dus waar de accountant stopt.