Bedrijven onvoorbereid op maatregelen financiers

Geplaatst op 25 april 2012

Ruim een kwart van de ondernemers denkt de komende zes maanden problemen te krijgen met het verkrijgen van een nieuwe financiering. Daarnaast verwacht een derde in de nabije toekomst tegen de grenzen van de afspraken met financiers aan te lopen. Opvallend is dat 34 procent van deze groep niet denkt dat de financiers maatregelen zullen treffen. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte dat gehouden is onder het Nederlandse bedrijfsleven.
Bedrijven hebben in deze tijd te maken met aangescherpte voorwaarden voor het verkrijgen van een financiering. Oscar Snijders, partner bij Deloitte: “Ondernemingen moeten zich beter voorbereiden om een lening te verkrijgen. Ze moeten aantonen dat ze aan de financieringsvoorwaarden kunnen voldoen, ook als de crisis harder toeslaat dan verwacht. Scenarioplanning is nu essentieel. Dat klinkt logisch, maar vergeet niet dat een dergelijke voorbereiding van ondernemingen de afgelopen jaren niet nodig was. De banken zitten niet zo zeer op slot, maar geld komt nu wel alleen los als het vertrouwen in de ondernemingen groot is.”

Van de ondernemingen die verwachten tegen de grenzen van hun financieringscondities te lopen, denkt 34 procent dat de financiers geen maatregelen zullen nemen. Meer dan een derde verwacht dat herevaluatie van de strategie gevraagd zal worden. De rest van de ondernemingen verwacht een verhoging van de risicopremie (28 procent) of het intrekken van de financiering (11 procent).

“Het is zorgwekkend dat een groot aantal bedrijven denkt dat de maatregelingen van de bank wel mee zullen vallen als er niet aan de financieringsvoorwaarden wordt voldaan. Bedrijven moeten anticiperen op mogelijke acties van financiers, om zo onaangename verrassingen te voorkomen”, aldus Snijders. Verder is het opvallend dat bij bijna een kwart van de bedrijven de afgelopen zes maanden de positie van het werkkapitaal is verslechterd. Hoewel een overgrote meerderheid van deze bedrijven wel maatregelen heeft genomen, is 36 procent echter nog niet in actie gekomen. Hiervan is 15 procent dit bovendien ook niet van plan. Bedrijven die wel maatregelen nemen, kijken met name naar het innen van lang uitstaande debiteuren (55 procent), verminderen van voorraden (51 procent) en het verkorten van betalingstermijnen van debiteuren (41 procent).
“De focus van ondernemingen ligt hier duidelijk op het gebied van korte termijnmaatregelen. Een procesmatige aanpak met effect op de lange termijn ontbreekt meestal. Er wordt bijvoorbeeld te beperkt gekeken of de supply chain efficiënter ingericht kan worden. Ook heeft maar 10 procent van de bedrijven aandacht voor het effectiever omgaan met belastingen. Bedrijven laten hier kansen liggen”, zegt Erik Nanninga, partner bij Deloitte.
Bron 04 februari 2009- Deloitte accountants

BizzFinancieringen:  Een oud bericht, maar oh zo actueel. Gaten vullen met nieuwe leningen is niet de oplossing. Ook het optimaliseren van het werkkapitaal is een noodzakelijke stap. Evenals het doorlichten en optimaliseren van de gehele bedrijfsvoering.  Zo worden problemen bij de bron aangepast en de kans op toekomstige tekorten verkleind.

Plaats een reactie

You must be logged in to post a comment.